Csökkenő kg-ok, cm-ek, növekvő izomtónus, szárnyaló önbizalom.
Nem ígéretek-TÉNYEK
Nem fiktív emberek-VALÓDIAK.

  • 4. Skype hivatkozás új
  • 3. E-Book hivatkozás új
  • 1. Online Program hivatkozás új
  • 2. Bajnok Edzések hivatkozás új
  • 5. Szakácskönyv hivatkozás új

Adatvédelmi Szabályzat

BAJNOKKÉPZŐ SE ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Bajnokképző SE(székhely: 6500 Baja, Bernhart S 25., adószám: 18365751-1-03, nyilvántartási szám: Kecskeméti Törvényszék 2415) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A SE a személyes adatokat célhoz kötötten és bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A jelen adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.);

- 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

- Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete - General Data Protection Regulation (GDPR)

- 2004. évi I. törvény a sportról

Kezelt adatok köre: név, lakcím, tagsági vagy pártolói tagdíj jogcíme, illetve a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározottak. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel, aki egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail cím kizárólag az ő címe, mindennemű felelősség kizárólag azt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Adatkezelés időtartama: a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott 8 év.

Tagságról, és pártoló tagságról esettanulmányok, statisztikák felhasználása, promóciós anyagok készítése, átküldött és tagok, pártoló tagok által közzétett anyagok felhasználásának jogalapja: érintett előzetes írásbeli, tagsági vagy pártolói tagsági díj első megfizetésekor tett írásbeli jognyilatkozatával. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az egyesület egyik fő célkitűzése az életmód körében végzett kutatások elvégzése, és az egészség életmód népszerűsítése, ehhez pedig elengedhetetlenül szükség van annak alátámasztására, hogy az elméleti anyag a gyakorlatban is működik.

A hozzájáruló nyilatkozat írásban bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Bizonylatok megőrzése körében az adatkezelés célja: bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése Kezelt adatok köre: a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott kötelezően kezelendő adatok köre.

Kapcsolatfelvétel adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet érdeklődni. Az SE minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl. 

 

Facebook
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
 
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair